Tadashi Hatano

Tadashi HatanoTitle: Professor of Urology, Tokyo University

Address: 6-7-9 Nishishinjuku Shinjukuku Tokyo, Japan 1600023

Phone: (0) 33 342 6111

Tags: ,